สายกล้องทั้งหมด 2

รวมสายคล้องกล้องทุกรุ่น

สายกล้องบุแผ่นรอง Cushion Strap

สายคล้องกล้องบุแผ่นรองบ่า สำหรับคนชอบสะพายกล้องที่ไหล่หรือสะพายเฉียง มาพร้อมบุนุ่ม

สะพายนานแไม่มีเมื่อย